Mgr. Martina Chmelová - ředitelka, kouč a terapeut

Kouč, terapeutka, metodička vzdělávacích programů

Studovala na Přírodovědecké fakultě UK, obor speciální biologie a ekologie, dále absolvovala 3-leté studium na ZSF JCU, zaměření Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. Je akreditovaným koučem České asociace koučů.

V Alfě působí od jejího založení, nyní na postu ředitelky organizace. Pracovala na pozicích poradce rodin s dětmi se zdravotním postižením, šéfredaktorka informačního servisu http://www.alfabet.cz, metodička vzdělávacích programů, sociální pracovnice. Od roku 2005 získávala zkušenosti s vedením projektů ESF. V současné době pracuje především jako metodička a lektorka vzdělávacích programů se zaměřením na "měkké dovednosti" (komunikace, prevence syndromu vyhoření, základní prvky psychohygieny atd.), dále jako kouč a terapeutka. Primárně pracuje s lidmi v těžkých osobních životních situacích. Její specializací je práce s dlouhodobě pečujícími osobami, převážně s rodiči dětí se zdravotním postižením. V roli kouče doprovází své klienty na cestě osobní nebo profesní změny, v roli terapeuta pomáhá klientům vidět, rozumět a hojit jejich vnitřní bolesti a zranění. V práci používá prvky Gestalt terapie a Biosyntézy.

Firemním klientům nabízí také možnost sociálního poradenství při dlouhodobé péči o osobu blízkou (děti, partneři, seniorní rodiče).    

 

Kurzy a další vzdělávání

2016

 • 2016/2017 Supervizní část psychoterapeutického výcviku

2015

 • Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a dalších přístupů (čtyřdenní mezinárodní workshop)
 • Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze

2012

 • 2012/2015 Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze
 • 2011/2012 Creative gestalt koučing (77 hod)
 • 2011/2012 Somatic Coaching (131 hod)
 • 2011/2012 Výcvik v Gestalt koučování (77 hod)

2011

 • Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (32 hod)
 • Další kroky k biosyntéze (16 hod)

2010

 • Setkání s biosyntézou (24 hod)
 • 2009/2010 Vzdělávací program Akademie sociálního podnikání Akcelerátor (160 hod)

2009

 • Akreditovaný kurz „Mediace“ (28 hod)
 • 2008/2009 Gestalt přístup v osobním a pracovním prostředí (160 hodin)
 • 2008/2009 Akreditovaný kurz „Úvod do krizové intervence, Vedení podpůrného rozhovoru, Prevence syndromu vyhoření, Základní prvky psychohygieny“ (32 hod)