Tým

Tým Alfy tvoří skupina interních a externích pracovníků se specializací v různých oblastech. Protože Alfa H.S. poskytuje služby vzdělávací a poradenské povahy, tvoří její tým pracovníci z následujících oblastí:

  • sociální práce
  • ergoterapie
  • psychoterapie
  • management a řízení
  • supervize
  • koučování a další. 

Organizace má řadu dobrovolníků, kteří se podílejí zejména na doprovodných službách (např. asistence na pobytu rodičů s dětmi se ZP, přípravy herních programů apod.).
Všichni pracovníci Alfy si soustavně rozšiřují znalosti a dovednosti s důrazem na poskytování služeb na odborné úrovni. 


Organizace pracuje s prvky procesního řízení. Práce Alfy se řídí standardy kvality poskytování sociálních služeb a etickými kodexy jednotlivých profesních zastoupení.

Martina Chmelová

Mgr. Martina Chmelová

statutární zástupce, metodička, kouč 

V Alfě působí od jejího založení. Nejprve jako poradce rodičů, kteří dlouhodobě pečují o děti se zdravotním postižením a jako metodička a redaktorka informačního servisu http://www.alfabet.cz. Od roku 2005 pracuje na pozicích manažerka projektů ESF, metodička a lektorka vzdělávacích programů se zaměřením na soft skills, poradce, koučka a facilitátorka. V roli lektorky a poradce se zaměřuje převážně na zvyšování manažerských dovedností, řízení, komunikaci a týmovou práci především pracovníků školství. V roli kouče doprovází své klienty (poskytovatele sociálních a vzdělávacích služeb) na cestě osobní nebo profesní změny. V roli facilitátora svépomocných skupin a terapeuta pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lucie Štěpánková

Lucie Štěpánková

statutární zástupce, ekonomka organizace

S Alfa Human Service spolupracuje již od roku 2002, a to jako dobrovolník (2002 – 2004) a poté na pozici redaktora informačního portálu pro rodiče dětí se ZP www.alfabet.cz. V letech 2005 – 2010 pracovala na pozicích koordinátora a manažera projektů ESF. Dále působila jako asistent pro práci s dětmi na psychorehabilitačních pobytech rodičů a dětí se ZP. Od roku 2010 zastává funkci finančního manažera jednotlivých a zároveň pozici ekonoma celého organizace. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veronika Štěpánková

Mgr. Veronika Kocourová, MBA

ergoterapeutka, lektorka

S organizací Alfa Human Service spolupracuje od roku 2006. Působila jako asistentka projektů, redaktorka portálu www.alfabet.cz a lektorka vzdělávacích akreditovaných kurzů. Od roku 2010 působí v roli manažerky Evropských projektů. V rámci psychorehabilitačních pobytů vede individuální ergoterapii s dětmi se zdravotním postižením a pracuje jako koterapeut na vybraných tématech s rodičovskou skupinou. Dále participuje jako odborný garant projektu Alfabet.cz. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Syrovátková

Ing. Petra Syrovátková

koordinátorka projektových aktivit, poradce v oblasti pracovního poradenství 

V organizaci Alfa Human Service působí od roku 2010 na pozicích projektové asistentky a projektové manažerky. V uplynulém období odpovídala v organizaci za hladké a efektivní fungování back office. Byla odbornou asistentkou vzdělávacích projektů projektů pro pečující osoby a v současné době je vedoucí týmu asistentů na psychorehabilitačních pobytech rodičů s dětmi se ZP. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Jakub Jaroš

Jakub Jaroš

koordinátor projektových aktivit

V Alfě působí jako koordinátor projektů. Jeho zkušenosti z dlouholetého působení ve skautu a v domově s pečovatelskou službou využíváme při koordinaci a realizaci aktivit s dětmi a seniory. Jedná se o komunitně zaměřené aktivity určené pro lokalitu Jarova v Praze 3. Primárně se věnuje koordinaci a podpoře doučování dětí a tréninku paměti pro seniory. 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Petra Adámková

Mgr. Petra Adámková

statutární zástupce, PR manažerka

V Alfě působí jako PR specialistka s dlouholetými zkušenostmi z oblasti PR a komunikace. Petra má na starosti komunikaci s novináři a širokou veřejností, tvorbu tiskových zpráv a komunikační podporu jednotlivých projektů realizovaných napříč organizací. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hana Hrubá - učitelka v miniškolce Alfík

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí učitelka v dětské skupině Alfík

V Alfě působí od roku 2015 nejprve jako učitelka v dětském koutku a od května 2016 jako učitelka v dětské skupině - miniškolce Alfík. V rámci Alfy pracuje s dětmi, připravuje vzdělávací plány pro dětskou skupiny, komunikuje s rodiči a připravuje programy pro samotné děti, který je přizpůsoben jejich individuálním potřebám. V současné době je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Lenka Novotná Šornová

učitelka v dětské skupině Alfík

Od podzimu 2016 rozšířila učitelský tým dětské skupiny Alfík. Má zkušenosti s psychoterapeutickým výcvikem, působí také jako terapeut a kouč. Ve spolupráci s H. Hrubou vede děti podle připraveného programu dětské skupiny.