Realizované projekty

Od roku 2005 do roku 2010 realizovala Alfa Human Service tyto projekty spolufinancované z ESF:

  • Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka č. CZ.04.3.07/2.2.01.1/2004 realizován v období od 7. 10. 2005 - 30. 9.  2007
  • Podpora osob potencionálně ohrožených nezaměstnaností č. CZ.04.3.07/1.1.01.3/1088 realizován v období od 1. 1. 2007 – 1. 6. 2008
  • Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností č. CZ.04.3.07/2.1.01.2/2230 realizován v období od 1. 1. 2006 - 31. 7. 2007
  • Čtyřmesíční tréninkový program pro pečující osoby č. Cz.1.04/3.4.04/26.00012 realizován v období od 1. 8. 2009 - 30. 11. 2010

Projekty byly zaměřené na podporu pečujících osob a jejich začlenění na trh práce. Cílovou skupinou projektu byly matky na rodičovské dovolené, otcové na rodičovské dovolené, rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením nebo dvě a více zdravých dětí, krátkodobě nezaměstnané osoby a zájemci o zaměstnání.

Osoby, které se do projektu zapojily, absolvovaly několikaměsíční vzdělávací kurzy, zaměřené na práci na PC s možností složení mezinárodních certifikačních zkoušek ECDL v počítačové škole Gopas. Klienti absolvovali výuku v těchto modulech: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, práce se soubory a Outlook Expres.

Dále jim bylo během kurzů poskytováno pracovní poradenství v oblasti tvorby strukturovaného životopisu, vyhledávání vhodných inzerátů a psaní motivačních dopisů. Účastníci kurzu také využili možnosti seminářů na témata z pracovního práva a sociální oblasti. V rámci pracovního poradenství absolvovali videotrénink přijímacího pohovoru s personalistkou. Další aktivitou byla pracovní a bilanční diagnostika. Klienti měli možnost ověřit si své schopnosti a konzultovat další kroky ve své pracovní kariéře.

Po absolvování kurzů obdrželi účastníci osvědčení o jejich absolvování. Vzdělávací program byl svou obtížností na úrovni rekvalifikačního kurzu.

V projektu Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujících o děti se ZP probíhaly akreditované moduly určené jako doplněk odborného vzdělání pracovníků v sociálních službách. Moduly byly zaměřeny na teoretické i praktické dovednosti z oblasti sociálně právního zabezpečení rodiny s dítětem se ZP, neziskového sektoru, medicínské problematiky, vzdělávání dětí, integrace, zaměstnávání pečujících osob, využití informačních zdrojů, komunikačních a relaxačních technik atd.

Celkem se do těchto vzdělávacích projektů zapojilo více jak 250 osob.