Alfa – kontaktní komunitní centrum

Poskytovatel dotace: Fond pro nestátní neziskové organizace

Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2015

Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2016

Cíl projektu:

Cílem projektu „Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením“ je rozšíření kapacity služeb zaměření na komplexní přístup k rodinnému systému dětí zdravotním postižením.

Cíl bude naplňován prostřednictvím skupinového akreditovaného vzdělávání pečujících rodičů, individuálními konzultacemi a koučinkem se zaměřením na podporu psychické stability a zvyšování výchovných kompetencí, dále tréninkem uvolňovacích a relaxačních technik, individuální prací s dětmi a rodiči, která bude zahrnovat podporu samostatnosti a soběstačnosti dětí se zdravotním postižením, včetně zajištění přístupu k potřebným pomůckám.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na komplexní služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, které zahrnuje:

1. Ambulantní služby (bezbariérový klub pro děti a tréninky pro rodiče jako doplnění stávajícího terapeutického a ergoterapeutického poradenství)

2. Pobyty pro celou rodinu, tam kde je dítě se zdravotním postižením – 5-ti denní, 3x v roce 2015. Pobyt zahrnuje společný program, odpočinek, relaxace, rozvoj schopností a dovedností dětí pod vedením osobních asistentů, akreditované vzdělávání rodičů na podporu psychické stability.

3. Rozšířený internetový portálwww.alfabet.cz, kde pečující najdou kontakty na odborníky, aktivity a organizace, každý týden ve středu od 13 do 16 hodin jsou zde také otevírány pravidelné online poradny formou chatu s odborníky.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz