Základní informace o projektu Alfa centrum - doučování dětí se SVP

Operační program adaptabilita Hlavní město Praha Evropská unie

Název

Alfa centrum – doučování a podpora dětí se SVP

Doba trvání

Projekt je realizován od 1.7. 2013 do 30. 3. 2015.

Komu je určen

 • Dětem se SVP od 6 do 15 let
 • Pedagogům, asistentům
 • Rodičům dětí se SVP

Kapacita projektu je omezena, aktivity pro jednotlivé cílové skupiny se realizují prostřednictvím 6 základních škol z Prahy 3 a Prahy 9.

Co nabízíme

Projekt podporuje nastavení spolupráce mezi dítětem se SVP, učitelem a rodičem následujícím aktivitami:

 1. Doučování a práce s dětmi
 2. Akreditované vzdělávání učitelů jako součást DVPP
 3. Poradenství pro rodiče

1. Doučování a práce s dětmi je zaměřena na

 • Posílení znalostí a dovedností
 • Posílení komunikačních dovedností
 • Posílení emoční stability a schopnosti práce s nimi
 • Posílení odpovědnosti za svěřené úkoly
 • Posílení prožitku úspěchu
 • Posílení a uvolnění kreativních schopností dítěte.

Práce s dětmi je organizována formou doučování.
Dítě pracuje s asistentem dlouhodobě nebo krátkodobě, individuálně nebo ve skupině. Každému dítěti je přidělen „jeho“ asistent.

Na počátku projektu jsou v každé zařazené škole vybrány potřebné děti, navázán kontakt s rodiči, stanoven rozsah, zaměření, cíle a program práce. Práci a dosažené cíle jsou pravidelně hodnoceny koordinátorem a garantem projektu.

Asistenti jsou vybírání z řad dlouhodobých spolupracovníků Alfa Human Service, kteří mají bohaté zkušenosti a jsou podrobeni supervizi, dále z řad studentů magisterského studia PedF UK, kteří tuto práci budou vykonávat jako pracovní praxi.

Asistenti pravidelně komunikují s třídním učitelem a rodičem.
Doučování probíhá ve škole, v domácím prostředí dítěte nebo v Alfa Human Service.

Podle potřeb dětí je doučování doplněno o možnost práce v arteterapeutické skupině. V případě potřeby jsou otevřeny i arteterapeutické skupiny pro děti s rodiči. Doučování a arteterapie jsou poskytovány zdarma.

2. Akreditované vzdělávání učitelů jako součást DVPP

Vzdělávací program pro učitele podporovaných žáků je zaměřen na posílení schopností a dovedností učitelů v oblasti efektivní komunikace s rodiči dětí s SVP a psychické stability.

Dílčí cíle jsou zaměřeny na

 • Prvky efektivní komunikaci
 • Práci s emocemi
 • Komunikaci s krizových a konfliktních stavech
 • Práci s motivací rodičů
 • Syndrom vyhoření
 • Krize rodičovské autority, možné způsoby podpory.

Práce ve vzdělávacím programu je rozdělena na tematické moduly v rozsahu 2 dnů. Každý modul je samostatně uzavřen a učitele získají osvědčení. Každý učitel má možnost získat až 6 osvědčení za úspěšné absolvování jednotlivých vzdělávacích modulů.

Učitelé dále mohou čerpat podporu formou supervize nebo koučování se zaměřením na konkrétní problémy a kasuistiky.
(Supervize vede účastníka mentoringovým způsobem k analýze, sdílení a náhledu na řešenou situaci. Koučing vede účastníka sebezkušenostním způsobem k nalezení vlastního řešení situace.)
Kurzy a supervize/koučing jsou poskytovány zdarma.

3. Poradenství pro rodiče

Individuální poradenství pro rodiče poskytuje podporu a pomoc ve složitých životních situacích. Poradce pracuje jako průvodce, který vede klienta k uvědomění a nacházení vlastního přijatelného řešení. Konkrétní zaměření poradenství je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. V poradenství je využíván humanistický přístup vycházející z terapeutických směrů Gestalt a Biosyntéza.

Při vlastní práci klient nalézá způsob, jak překonat své vnitřní bariéry a zvýšit svůj osobní potenciál v roli pečujícího i mimo ni.

Poradenství pro rodiče je zaměřeno zejména na:

 • Uvědomění a podporu kompenzačních mechanismů při opakovaných stavech neúspěchu svého dítěte
 • Efektivní komunikaci se svým dítětem/učitelem
 • Upevňování psychické odolnosti rodiče
 • Výchovné přístupy
 • Potřeby dětí s SVP a jejich rodičů

Práci vedou zkušené poradkyně, je možno kombinovat poradenství, terapii, koučování nebo nácvik.

Každý rodič může čerpat až 5 setkání se symbolickým finančním doplatkem 100 Kč/á osoba/á 1 konzultační hodina.
Poplatek se hradí na místě v hotovosti na základě vystaveného platebního dokladu.

Úhrada služeb

 • Doučování dětí, arterapie, kurzy pro učitele, supervize/koučing jsou v rámci projektu poskytovány zdarma.
 • Poradenství
  V rámci tohoto projektu je stanoven poplatek 100 Kč/á osoba/á 1 konzultační hodina Poplatek se hradí na místě v hotovosti na základě vystaveného platebního dokladu.

Kde nás najdete

Alfa H. Service, Biskupcova 84, Praha 3, 130 00, ambulantní poradenské centrum Koněvova 2427/ 205, (budova polikliniky Jarov, 4 patro), zastávka tram 1,9,11.

Kde probíhá práce

Poradenství rodičů a individuální terapie

 • Alfa Human Service - ambulantní poradenské centrum Koněvova 2427/205

Doučování

 • v základní škole doučovaného dítěte
 • v domácím prostředí dítěte
 • v Alfa Human Service, Praha 3, Biskupcova 84

Skupinová arteterapie

 • v Alfa H. Service, Praha 3, Biskupcova 84
 • Alkion, vzdělávací centrum, Praha 3, Seifertova 63

Vzdělávání pedagogů

 • Alkion, vzdělávací centrum, Praha 3, Seifertova 63

Supervize/koučing

 • Alfa Human Service - ambulantní poradenské centrum Koněvova 2427/205
 • Alkion, vzdělávací centrum, Praha 3, Seifertova 63

Kontaktní informace

 • Informace a koordinaci vzdělávání dětí a učitelů poskytuje koordinátor projektu Jakub Jaroš +420 721 392 439, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Objednávky konzultací rodičů eviduje Petra Syrovátková na +420 608 329 359 +420 242 441 486, +420 608 329 359 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Operační program adaptabilita - Alfa centrum