Hodnotící zpráva z listopadového pobytu 2014

VII. vzdělávací pobyt rodičů a dětí/mladistvých do 26 let se zdravotním postižením proběhl v pobytovém středisku ve Střelských Hošticích u Strakonic. Pobyt byl připravován a organizován v rámci projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se ZP č. CZ.1.04/3.1.02/86.00080. Termín pobytu se uskutečnil ve druhé polovině listopadu, od pátku do čtvrtka. Opět jsme zvolili místo pobytu ŠVP Střelské Hoštice.

Tohoto pobytu se zúčastnilo celkem 8 rodin – z toho 11 rodičů a 8 dětí především z Pardubického kraje.

 

Hlavními tématy práce rodičovské skupiny byly se zaměřením na získávání vnitřní stability rodiče, výchovných přístupů u dětí se ZP, separace dítěte se ZP, nácvik soběstačnosti, principy sdílené péče o dítě se ZP a také aktivizační modul. Vzdělávání rodičů proběhlo v celkové časové dotaci 44 výukových hodin. Mimo těchto odborných témat se měli rodiče možnost účasti na rehabilitačním cvičení či využít individuálních konzultací v oblasti koučování/psychoterapie. Rodiče obdrželi ke konci jako podporu knihu: Komunikace bez zábran.

V rámci dopoledního odborného programu se rodičům věnovali: kouč, lektor vzdělávacích programů pro rodiče – Mgr. Martina Chmelová a Bc. Eva Radilová a lektor pro aktivizační modul pro vstup rodičů na trh práce Zdeněk Vrtiška. Zatímco se rodiče věnovali odbornému programu, o děti se staral vyškolený tým asistentů pod vedením Bc. Petry Syrovátkové, který využíval připravených aktivit výchovného pracovníka. Výchovný pracovník také připravoval odpolední herní program pro celé rodiny a večerní kreativní program pro rodiče.

V dopolední části bylo pro děti připraveno široké spektrum aktivit – na artetarapii si mohly děti procvičit jemnou motoriku díky různým výtvarným technikám. V rámci dopoledního programu děti absolvovali aromaterapii, kde při stimulující vůni a relaxační hudbě děti odpočívaly a také dramaterapii. Celotýdenní odpolední herní program se nesl v duchu tvoření a drakiády. Asistenti s dětmi si mohli vyzkoušet dekoraci hrnků, výrobu polystyrenového vánočního stromu, batikování či různé další výtvarné techniky.

Zpětná vazba rodičů potvrdila, že pobyt byl velmi přínosný, z hlediska odborného tématu ale také volnočasových aktivit. Měli možnost zaměřit se na vlastní osobnost, relaxovat a odpočívat. I děti byly spokojené a rodiny by se rády podobného pobytu účastnily znovu.