Mgr. Martina Chmelová

Je biosyntetickou terapeutkou a akreditovaným Gestalt koučem České asociace koučů.

 

V Alfě pracuje jako terapeutka převážně s dlouhodobě pečujícími osobami, které se v domácím prostředí starají o své blízké (děti, partnery, seniorní rodiče), dále pracuje s lidmi v těžkých osobních životních situacích, které doprovází na cestě změny (úmrtí, rozvod, rozchod, nemoc, narození dítěte se zdravotním postižením atd.).

 

Jako kouč pracuje v oblasti školství, kde podporuje vedení předškolních, základních a středních škol v oblasti řídících dovedností (komunikace, delegování, zpětná vazba, prevence syndromu vyhoření, základní prvky psychohygieny a dále), ale také v pochopení základů změn chování dětí (stres, trauma, nepodnětné prostředí, poruchy attachmentu …).

 

V rámci Alfy vede a pracuje v projektu pro firemní klienty Mateřství a rodičovství je počátek cesty, kde nabízí koučovací a terapeutickou podporu.

 

Využívá své bohaté pracovní zkušenosti z neziskového sektoru, psychologického poradenství, univerzitního prostředí a osobního života. Martina vychovala 2 děti, které měly problémy v oblasti svého vývoje (opožděný motorický vývoj se zdravotním postižení, dysfázie). Má bohaté zkušeností s koordinací výkonu práce a péče o rodinu a děti, těžkými životními situacemi.

 

E-mail: martina.chmelova@alfabet.cz

statutární zástupce, metodička, kouč