KOUČOVÁNÍ / HR SLUŽBY

Koučink

 

Koučování je rychlá technika osobního a pracovního rozvoje zaměřená na zvýšení klientova potenciálu, aktivizaci, využití rezerv, silných stránek a zlepšení vnímání reality.

 

 

Nabídka koučinku

 

Podporujeme (nejen) ženy v odkrývání pracovního potenciálu, rovnováhy a životního náhledu před, během a po mateřské/rodičovské dovolené.

Jak služba probíhá

 

Koučování probíhá v organizaci Alfa H.S. nebo v místě koučovaného.
Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. Zakázka je definována během prvního sezení. Obvykle na vyřešení problému počítáme 3 – 5 sezení v délce 1 – 1,5 hodiny, které probíhají zpravidla 1 x za 14 dní až 3 týdny.

 

 

Cena služby

 

Cena za sjednanou službu se vždy vyjednávána v počátku zakázky s objednatelem a odvíjí se od počtu koučovaných osob a hodin. Nejsme plátci DPH. 

 

Koučové pracují v této službě za symbolickou cenu a veškerý výtěžek je použit na podporu, terapeutickou péči a poradenství pro dlouhodobě pečující osoby, které se starají doma o své blízké (děti, mladistvé dospělé osoby se zdravotním postižením, nemocné partnery, seniorní rodiče).

 

Více na služby Alfa centra.

 

 

Veškeré informace a objednávky

 

Mgr. Martina Chmelová, tel. 603 31 79 97,
e-mail:  martina.chmelova@alfabet.cz

 

Mgr. Petra Adámková, tel.  607 216 236,
e-mail:  petra.adamkova@alfabet.cz

Podpoříme Vás v/ve:

 

  • Rozvíjení a lepším využití zkušeností získaných před, během a po mateřské/rodičovské dovolené
  • Pokračování seberozvoje i při plánování mateřství a během této doby
  • Využívání zdrojů zkušeností a energie z období mateřství, které se Vám nabízejí
  • Získání nadhledu a jistoty v řešení pracovních i životních situací
  • Umění dobře prezentovat svoji nově nabytou efektivitu a sílu
  • Rozvíjení vašeho potenciálu po návratu z mateřské dovolené
  • Schopnosti říci si o podporu v případě nestability
  • Nacházení zdrojů energie a pomoci v těžkých životních situacích

Kdo službu poskytuje

certifkovaní koučové ČAKO a konzultantka pro komunikaci

Martina Chmelová

Mgr. Martina Chmelová

Karel Šoral

Karel Šoral

Radka Rajmonová

Mgr. Radka Rajmonová

Ivana Novotná

Mgr. Ivana Novotná

Petra Adámková

Mgr. Martina Chmelová