V pátek 9. 1. 15 zahajuje AHS další běh arteterapeutické dílny na ZŠ Jeseniova a v pondělí 12. 1. 15 na ZŠ Novoborská. Žáci na obou školách tak mohou opět vyjadřovat své emoce pomocí barev a papíru pod vedením arteterapeutky Bc. Kateřiny Švarcové. Tato činnost je součástí projektu Doučování a podpora děti se SVP, který je financován z prostředků ESF.