Během podzimu 2016 se naši klienti mají množnost účastnit nácvikových dní Den pro sebe a to dne 21.9. , 20.10. a 30.11. 2016. Neváhejte se přihlásit (viz kalendář), počet míst je omezen. V provozu je také poradna Alfa centra pro pečující osoby, která funguje na objednání na 242 441 486. 
A poslední novinka.  
Dne 15.9. - 17.9. 2016 se tým Alfa H.S. účastní společně se zástupci Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR společného workshopu ve Stuttgartu, který bude zaměřen na společnou diskuzi, předávání informací a mapování problému v oblasti podpory, pomoci a vzdělávání pečujících rodičů s dětmi se zdravotním postižením.