3 items tagged "Projekty"

 • Arteterapie pokračuje

  V pátek 9. 1. 15 zahajuje AHS další běh arteterapeutické dílny na ZŠ Jeseniova a v pondělí 12. 1. 15 na ZŠ Novoborská. Žáci na obou školách tak mohou opět vyjadřovat své emoce pomocí barev a papíru pod vedením arteterapeutky Bc. Kateřiny Švarcové. Tato činnost je součástí projektu Doučování a podpora děti se SVP, který je financován z prostředků ESF.

   

 • Podpora neformálních pečovatelů

  Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431
  Program
  Operační program zaměstnanost (OPZ)
  Donátor MPSV
  Působnost Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Hradecký a Ústecký kraj

  Tento projekt je realizován v období 1.7.2018 až 30.6. 2021 a financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Z toho důvodu jsou všechny aktivity pro klienty poskytovány bezplatně.

  Prostřednictvím projektu nabízíme aktivity dlouhodobě pečujícím rodičům s mladistvými nebo dospělými dětmi se zdravotním postižením a neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniorní rodiče nebo nemocné partnery.

  Cílem projektu je podpora dlouhodobě pečujících osob formou podpůrných služeb a specifického poradenstvízaměřeného na zvýšení informovanosti a dovedností pečujících a zmírnění jejich izolace, přetížení a sociálního znevýhodnění.

  Základními aktivitami jsou:

  • Poradenství a terapie(přímá práce s klientem)
  • Pobyty rodin s mladistvými osobami se ZP
  • Edukace a nácvikyúlevových technik
  • Informováníodborné i laické veřejnosti o problematice náročnosti péče o
  • druhé v domácím prostředí (kontakty, workshopy, konference,
  • Publikovánítématu ve článcích a video rozhovorech na webu alfabet.cz

  Cílové skupiny:

  • Neformální pečovatelé
  • Osoby se zdravotním postižením

   

   

 • Poslední letošní psychorehabilitační pobyt

  Dne 14.11. až 20.11. 2014 proběhl poslední psychorehabilitační pobyt pro pečující rodiče a jejich děti se zdravotním postižením v tomto roce. Pobytu se zúčastnilo celkem 8 rodin s 11 dětmi. Práce s rodiči byla zaměřena na podporu psychické stability formou relaxace, uvolnění, práce s tělem a barvami. Velký zájem a soustředění vyvolala práce s pískovými mandalami.

EasyTagCloud v2.8