2 items tagged "Projekty"

  • Arteterapie pokračuje

    V pátek 9. 1. 15 zahajuje AHS další běh arteterapeutické dílny na ZŠ Jeseniova a v pondělí 12. 1. 15 na ZŠ Novoborská. Žáci na obou školách tak mohou opět vyjadřovat své emoce pomocí barev a papíru pod vedením arteterapeutky Bc. Kateřiny Švarcové. Tato činnost je součástí projektu Doučování a podpora děti se SVP, který je financován z prostředků ESF.

     

  • Poslední letošní psychorehabilitační pobyt

    Dne 14.11. až 20.11. 2014 proběhl poslední psychorehabilitační pobyt pro pečující rodiče a jejich děti se zdravotním postižením v tomto roce. Pobytu se zúčastnilo celkem 8 rodin s 11 dětmi. Práce s rodiči byla zaměřena na podporu psychické stability formou relaxace, uvolnění, práce s tělem a barvami. Velký zájem a soustředění vyvolala práce s pískovými mandalami.

EasyTagCloud v2.8