Kritéria pro udělení a udržení certifikátu Přátelská školka

Loga OPVK

Aby byla zajištěna trvalá schopnost zařízení uplatňovat v praxi nabyté kompetence a inkluzivní přístup při poskytování služeb preprimární péče, bylo nutné, aby do schématu byl zapojen potřebný rozsah pedagogických a řídících pracovníků každého předškolního zařízení, které usilovalo o udělení a udržení certifikátu "Mateřská škola přátelská k rodičům a dětem".

Základní podmínky přidělení certifikátu pro účastníky projektu byly definovány následovně:

  • absolvování kompletního vzdělávacího programu pro ředitelku MŠ
  • absolvování kompletního vzdělávacího programu pro pedagogy (70% učitelů, v malých MŠ 50% učitelů MŠ).

Podmínky pro udržení certifikátu vyžadují, aby byla dodržena následující kritéria:

  • zapojení kvalifikovaného řídícího pracovníka nesmí být přerušeno déle než na 3 měsíce
  • zapojení stanoveného počtu pedagogických pracovníků nesmí být přerušeno déle než na 6 měsíců.