Poslání Alfa Human Service

„Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě se zdravotním postižením a psychicky stabilní rodič/dospělý.“

Od roku 2000 poskytuje Alfa Human Service podporu a vzdělávání v Praze a Pardubicích

 • Rodinám s dětmi a mladistvými se ZP
 • Učitelům
 • Sociálním pracovníkům 
 • Ostatním osobám, které dlouhodobě pečují o blízkou osobu

FORMOU

 • Konzultací
 • Terapeutického poradenství
 • Koučinku
 • Facilitace,
 • Vzdělávání 
 • Ergoterapie

S CÍLEM

 • Posílit psychickou stabilitu klientů a předcházet syndromu vyhoření
 • Zefektivnit komunikaci s okolím (partneři, spolupracovníci)
 • Pomoci zpracovat emočně náročné situace v práci i v životě
 • Posílit výchovný přístup k dětem se ZP

Alfa Human Service je akreditovaná vzdělávací instituce:

 • od roku 2007 MPSV  
 • od roku 2010 MŠMT