Recertifikace

Loga OPVK

Platnost certifikátu je časově omezena, jeho platnost končí 30. 4. 2016. Recertifikací se rozumí přezkoumání a splnění podmínek pro prodloužení certifikátu. Nastává před koncem tříletého období na které byl vystaven předchozí certifikát.

Certifikát, jehož platnost nebyla prodloužena, zařízení neprošlo přehodnocením aktuálního stavu a míry plnění podmínek recertifikací, je ukončen vypršením tříleté lhůty na kterou byl vystaven.

Z výše uvedených důvodů Vám nabízíme přezkoumání a obnovení certifikátu „Školka přátelská k dětem a jejich rodičům“. Proces zahrnuje 1 hodinu individuální konzultace/koučinku s Mgr. Martinou Chmelovou, v rámci které bude zhodnoceno další vzdělávání ředitele/ky MŠ po ukončení projektu Přátelská školka.

Dále proces zahrnuje 1 hodinu evaluace dalšího vzdělávání týmu MŠ po ukončení projektu.

Na konzultaci je proto třeba přinést seznam pracovníků MŠ s informací, jaké vzdělávání pracovníci MŠ v posledních 3 letech absolvovali. Na seznamu, prosím, vyznačte pracovníky, kteří se účastnili projektu.

Cena služby je 1 500 Kč (1 hodina á 750 Kč).