Realizované projekty

Od roku 2005 do roku 2010 realizovala Alfa Human Service projekty spolufinancované z ESF

  • Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka č. CZ.04.3.07/2.2.01.1/2004 realizován v období od 7. 10. 2005 - 30. 9.  2007
  • Podpora osob potencionálně ohrožených nezaměstnaností č. CZ.04.3.07/1.1.01.3/1088 realizován v období od 1. 1. 2007 – 1. 6. 2008
  • Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností č. CZ.04.3.07/2.1.01.2/2230 realizován v období od 1. 1. 2006 - 31. 7. 2007
  • Čtyřmesíční tréninkový program pro pečující osoby č. Cz.1.04/3.4.04/26.00012 realizován v období od 1. 8. 2009 - 30. 11. 2010

Projekty byly zaměřené na podporu pečujících osob a jejich začlenění na trh práce. Celkem se do těchto vzdělávacích projektů zapojilo více jak 250 osob.

Další realizované projekty v období 2010-2016 jsou uvedeny v následujících samostatných rubrikách.