Základní informace o projektu Ambulantní poradenské centrum

MPSV

Název

Ambulantní poradenské centrum pro pražské rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Doba trvání

Projekt je realizován od 1.3. 2012 do 31.12. 2013.

Komu je určen

 • Rodičům dětí/mladistvých se zdravotním postižením
 • Dětem/mladistvým se zdravotním postižením do 18 resp. do 26 let
 • Rodičům dlouhodobě pečujícím o osobu blízkou
 • Odborníkům (poskytovatelům sociálních služeb, pedagogům, asistentům)

Co nabízíme

Dlouhodobá péče o děti zejména zdravotně postižené přináší radost z pokroků, ale i velkou zátěž celé rodiny. Potřeba podpory celé rodiny je velká.
Naše ambulance nabízí poradenství, terapie a nácviky. V rámci projektu je možno dále čerpat z nabídky vzdělávacích aktivit, které jsou určeny pečujícím rodičům se zaměřením na posilování psychické stability, výchovných kompetencí a sdílené péče.

 1. Služby v ambulantním poradenském centru
 2. Workshopy a přednášky

1. Ambulantní poradenské centrum

poskytuje

a) Poradenství pro rodiče

Individuální poradenství pro pečující rodiče a další osoby - podpora a pomoc ve složitých životních situacích. Poradce pracuje jako průvodce, který podporuje klienta informacemi, dále v uvědomění a nacházení vlastního přijatelného řešení. Konkrétní zaměření poradenství je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. V poradenství je využíván humanistický přístup vycházející z terapeutických směrů Gestalt a Biosyntéza.

Při vlastní práci klient nalézá způsob, jak překonávat své vnitřní bariéry a zvyšovat svůj osobní potenciál v roli pečujícího i mimo ni.

Poradenství je převážně zaměřeno na:

 • Podporu uvědomění a praktických nácviků rodičů v oblasti zvyšování vlastní psychické odolnosti, komunikace a prevence syndromu vyhoření
 • Podporu uvědomění a přípravu soběstačnosti a samostatnosti dětí v rámci jejich zdravotního postižení a věku (potřeby dětí, potřeby rodičů, výchovné přístupy, etapy osamostatňování dětí – separace atd.).

Práci vede zkušená poradkyně, je možno kombinovat poradenství, koučování nebo nácvik. V rámci centra je možno využít i služby psychoterapeuta.

V rámci projektu každý rodič může čerpat až 5 setkání se symbolickým finančním doplatkem. Službu doporučujeme kombinovat s ergoterapií, je možné ji využít i samostatně.

b) Ergoterapie

Individuální ergoterapie (rehabilitace) je určena dětem a mladistvým do 26 let se zdravotním postižením či oslabením. V rámci ergoterapie se jedná především o nácvik soběstačnosti, trénink jemné a hrubé motoriky, trénink koordinace pohybů, kognitivních funkcí, poradenství ohledně výběru kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy domácího prostředí apod.

Ergoterapeutická práce zahrnuje tyto etapy:

 • Ergoterapeutickou diagnostiku
 • Nácvik
 • Poradenství při výběru pomůcek
 • Edukaci rodičů

V rámci projektu každý rodič může čerpat až 5 setkání se symbolickým finančním doplatkem. Službu doporučujeme kombinovat s poradenstvím, je možné ji využít i samostatně.

2. Workshopy, přednášky

Workshopy a přednášky jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb, rodičovskými skupinám a učitelům.

Doba trvání je cca 1,5 hod., jsou organizovány u poskytovatele, v případě potřeby v sídle Alfa Human Service. Cílem workshopů je diskuze k základním informacím o využití ergoterapie pro nácvik soběstačnosti a samostatnosti dětí se zdravotním postižením, výchovné přístupy k dětem se ZP a preventivní opatření syndromu vyhoření pečujících rodičů.

V současné době nabízíme tato základní témata:

 • Hranice a rituály ve výchově dětí se ZP
 • Rodičovská prevence syndromu vyhoření
 • Podpora rodiny a dítěte k přijímání sdílené péče

Cílem těchto aktivit je společná diskuze, předávání informací a příkladů dobré praxe. V případě zájmu o přednášku/workshop se prosím obracejte na koordinátorku projektu Danielu Jeníčkovou.

Úhrada služeb

 • Poradenství a ergoterapie
  V rámci tohoto projektu je stanoven poplatek 100 Kč/á 1 konzultační hodina. Poplatek se hradí na místě v hotovosti na základě vystaveného platebního dokladu.
 • Workshopy a přednášky
  Jsou v rámci projektu poskytovány zdarma. V případě pronájmu seminární místnosti v Alfa H.S. se hradí pronájem prostor 200 Kč/á hodina. 

Kde pracujeme 

Práce s klientem probíhá v ambulantní místnosti Alfa Human Service na adrese Praha 3, Koněvova 2427/ 205 (budova polikliniky Jarov, 4 patro), zastávka tram 1,9,11 Chmelnice

Workshopy a přednášky probíhají u objednatele. V případě potřeby je k dispozici malá seminární místnost (cca pro 8 osob) na adrese Alfa Human Service, Biskupcova 84, Praha 3.

Jak objednat/získat informace

 • Informace o projektu, službách a nabídkách workshopů a přednášek - Daniela Jeníčková 603 712 923, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Objednávky individuálních konzultací v ambulantním centru - Petra Syrovátková na 608 329 359, 242 441 486 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..