Základní informace o projektu Péče o pečující rodiče a jejich dětí se ZP

Název a číslo projektu

Péče o pečující rodiče a jejich děti se zdravotním postižením, projekt č. CZ.1.04/3.1.02/86.00080

Doba trvání projektu:

Projekt je realizován od 1.12.2012 do 30.6.2015.

Komu je projekt určen:

 • Rodičům dětí se zdravotním postižením od 0 do 18 let (biologičtí, pěstouni)
 • Rodičům dětí se handicapem od 18 do 26 let (biologičtí, pěstouni)
 • Dětem a mladistvým (do 26 let) se ZP
 • Osobám pečující o osobu blízkou nad 26 let
 • Odborníkům (poskytovatelům soc. služeb, pedagogickým pracovníkům apod.)

V rámci projektu bude uskutečněno:

 • 15 týdenních vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi/mladistvými se ZP s časovou dotací 44 výukových hodin na jeden vzdělávací pobyt se zaměřením na příjem sdílené péče, posílení výchovných kompetencí a přímou podporu formou částečné dotace pobytu, odborné literatury.
 • vzniknou tři kontaktní místa (Praha, Plzeň, Pardubice), kde bude rodičům a jejich dětem se ZP zdarma poskytován cyklus ambulantních individuálních ergoterapií (pro děti) a psychoterapií/koučováním (určené rodičům)
 • dále budou pořádány vzdělávací workshopy pro pečující a odborníky
 • bude vytvořena Příručka dobré praxe se zaměřením na problematiku osamostatňování dětí a principy sdílené péče, které budou distribuovány jednotlivým zařízením
 • budou vytvořeny čtyři 10 minutové videospoty se zaměřením na problematiku osamostatňování dětí a principy sdílené péče, které budou umístěny na www.alfabet.cz
 • bude spuštěna poradenská a diskusní část zaměřená na on-line poradenství a výměnu zkušenosti samotných pečujících rodičů

Vzdělávací pobyty pro rodiče a děti se ZP

V rámci projektu bude uskutečněno cca 15 vzdělávacích psychorehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi se ZP. Rodičům bude poskytována přímá podpora formou příspěvku na platbu poukazu na ubytování a stravu, odborná literatura k řešenému tématu.

Pobyty budou probíhat v bezbariérovém areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích cca pro 10 - 12 rodičů a v průměru 10-12 dětí /mladistvých se ZP případně zdravých sourozenců. V případě potřeby bude některý pobyt probíhat jako 5 -6 denní ve školícím středisku Fondu ohrožených dětí v Praze.

Kontaktní místa

V rámci projektu vzniknou tři kontaktní místa pro účastníky projektu z jednotlivých krajů. Kontaktní místo v Plzni, Praze a v Pardubicích. V těchto kontaktních centrech bude rodinám zdarma poskytován cyklus individuálních ergoterapií a koučování.

V kontaktním centru budou pracovat dva terapeuté - ergoterapeut a psychoterapeut/kouč. Ergoterapeut bude poskytovat dětem a mladistvým do 26 let individuální ergoterapii (nácvik soběstačnosti, trénink JM a HM, trénink koordinace pohybů, trénink kognitivních funkcí, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a bezbariérové úpravy domácího prostředí apod.)

V rámci koučování bude rodičům poskytnuta podpora a pomoc v jednotlivých životních situacích. Kouč pracuje jako průvodce, který podporuje a pomáhá klientovi rozpoznávat neviděné, slyšet neslyšené a vyslovovat nevyslovené. Kouč vede klienta k uvědomění a nacházení vlastního přijatelného řešení. Základním předpokladem koučovací práce je klientova schopnost sebereflexe. Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. Vztah kouče a koučovaného je založen na partnerství a společném úsilí o dosažení definovaných cílů. V koučování používáme celostní humanistický přístup vycházející z terapeutických směrů Gestalt a Biosyntéza. Rodiče mohou docházet na koučování jednotlivě či v páru.

On-line poradenství

Na www.alfabet.cz bude spuštěna poradenská a diskusní část zaměřená na on-line poradenství a výměnu zkušenosti samotných pečujících rodičů. Řešená problematika v poradně bude zaměřena na ergoterapeutickou péči, výchovné přístupy, proces sdílené péče, zaměstnávání pečujících osob.

Podmínky zapojení se do projektu či využívání služeb kontaktních center

 • Být rodičem nebo pečujícím či pěstounem o dítě či mladistvého se ZP
 • Být odborníkem (poskytovatelem soc. služeb, pedagogem apod.)
 • Být z Plzeňského, Středočeského, Pardubického kraje
 • chtít využít některé služby

Účastníci projektu mohou využívat různé služby v rámci projektu – zúčastnit se psychorehabilitačního pobytu rodičů a dětí se ZP, využívat terapie poskytované kontaktními centry, zúčastnit se vzdělávacích workshopů či využívat všech služeb najednou. Záleží na vůli a výběru klienta.

Jak se do projektu zapojit?

Kontaktujte pracovníky projektu na uvedených emailových adresách či na 242 441 486:

 • Petru Syrovátkovou, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Veroniku Kocourovou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.