NAŠE POSLÁNÍ

Poslání Alfa Human Service

„Podporujeme ty, kteří dlouhodobě pečují druhé: rodiče s dětmi se zdravotním postižením, osoby, které pečují o své blízké seniory a/nebo chronicky nemocné.“

Od roku 2000 poskytuje Alfa Human Service podporu a vzdělávání:

 • rodinám s dětmi a mladistvými se ZP
 • všem, kteří dlouhodobě pečují o blízkou osobu (o seniory či chronicky nemocné)

FORMOU

 • Konzultací
 • Terapeutického poradenství
 • Koučinku
 • Facilitace,
 • Vzdělávání
 • Ergoterapie

S CÍLEM

 • Posílit psychickou stabilitu klientů a předcházet syndromu vyhoření
 • Zefektivnit komunikaci s okolím (partneři, spolupracovníci)
 • Pomoci zpracovat emočně náročné situace v práci i v životě
 • Posílit výchovný přístup k dětem se ZP

PODPORUJEME TY, KTEŘÍ DLOUHODOBĚ PEČUJÍ O DRUHÉ: RODIČE S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY, KTERÉ PEČUJÍ O SVÉ BLÍZKÉ, SENIORY, A/NEBO CHRONICKY NEMOCNÉ.