INFORMAČNÍ PORTÁL ALFABET

INFORMAČNÍ PORTÁL ALFABET

„Pomocník rodin s dětmi se zdravotním postižením“

 

 

Alfa Human Service, registrovaný poskytovatel sociálních služeb a akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, již desátým rokem provozuje informační portál http://www.alfabet.cz, který je určen zejména rodinám s dětmi/mladistvými se zdravotním postižením. Alfabet.cz je evidován u Národní technické knihovny podISSN 2336-7555. Zároveň je od roku 2010 Alfabet archivován Národní knihovnou České republikyjako reprezentativní vzorek českého webu s cílem jeho dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.

 

 

Motto projektu Alfabetu

 

„Rodič potřebuje být dostatečně a srozumitelně informován o speciální péči svého dítě se zdravotním postižením, a to z hlediska věku dítěte, druhu postižení a vlastní péče o dítě. Rodič potřebuje i další informace a pomoc. Naším cílem je, aby se z rodiče “laika” stal rodič “profesionál”, který dostatečně rozumí sdělovaným informacím a chápe jejich souvislosti.“

 

 

Informační zdroje Alfabetu

 

Co stránky uživatelům umožňují získat

  • Informace,
  • Kontakty,
  • Podporu
  • Možnost využit i další aktivity a projekty realizované sdružením Alfa Human Service

 

 

Komu je Alfabet určen

  • Rodičům a rodinným příslušníkům dětí s handicapem
  • Dobrovolníkům poskytujícím pomoc a péči rodinám dětí/mladistvých se zdravotním postižením
  • Odborníkům, kteří se starají o rodiny s dětmi se ZP a nemají čas sledovat aktuální informace a zdroje
  • Ostatním

 

 

Odborní partneři, garanti kvality

 

Aby byla kvalita poskytovaných informací na vysoké úrovni spolupracuje Alfa Human Service s odborníky a odbornými společnostmi (např. Somatopedická společnost). Dále s asociacemi sdružujícími rodiče (např. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí České republiky).

 

 

Zdroje financování Alfabetu

 

Projekt Alfabet je dlouhodobě podporován z grantových zdrojů. Portál byl od 2008 do roku 2012 podporován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky jako odborné sociální poradenství, dále z prostředků krajů a ESF. Poskytování informačních služeb doplňuje přímou práci s klientem (vzdělávání, poradenství).