PSYCHOTERAPEUTICKÁ PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ

Reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175
Program Operační program zaměstnanost (OPZ)
Donátor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Působnost Praha

 

Tento projekt je realizován v období 1. 6. 2018 až 30. 5. 2021 a financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Z toho důvodu jsou všechny aktivity pro klienty poskytovány bezplatně.

 

V ČR ani v Praze neexistuje podpůrná síť pro dlouhodobě pečující osoby, které se starají v domácím prostředí o svého blízkého. Samotní pečující nejsou cílovou skupinou žádné existující služby.

 

Potřeby pečujících jsou v některých oblastech obdobné, ať se starají o dítě, mladistvého nebo dospělou osobu se zdravotním postižením (dále ZP), nemocného partnera nebo seniorního rodiče.

 

 

Cílem projektu je podpora dlouhodobě pečujících osob:

  • formou střednědobé terapeutické podpory nebo kombinace individuální práce a účasti v nácvikové skupině
  • krátkodobé terapeutické podpory (poradenství přímé, fyzické, po telefonu nebo v domácnosti klienta, nácvik nebo kombinace všech kontaktů)

 

 

Základními aktivitami jsou:

  • Poradenství
  • Terapie (přímá práce s klientem, domácnost, telefon)
  • Edukace a nácviky úlevových technik
  • Informování odborné i laické veřejnosti o problematice náročnosti péče o druhé v domácím prostředí (kontakty, workshopy, konference)
  • Publikování tématu ve článcích a video rozhovorech na webu alfabet.cz

 

 

Cílové skupiny:

  • Neformální pečovatelé
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Videorozhovory s pečujícími:

 

 

https://youtu.be/UtWB1fG1zPI

Nácviky relaxačních technik: