#CHRPAPECUJICIM

Proč byla jako symbol pečujících zvolena chrpa?

Neformální péče týká každého pátého z nás, přesto je práce pečujících brána jako samozřejmá a tím pádem i neviditelná. Stejně tak bývají mnohdy přehlédnuty i volně rostoucí květy. Naopak ty v zahradách, o které lidé pečují, jsou silnější a kvetou déle. Chrpa zároveň v květomluvě znamená štěstí, které pečující nezištně věnují potřebným. 


A my jim jeho kousek chceme alespoň takto vrátit a veřejně ocenit jejich práci a pomoc celé společnosti!