JAK VYUŽÍVÁME DARY

Jak využíváme dary

Činnost Alfa Human Service je z 95 % pokryta z grantů a dotací (MPSV, MŠMT, ESF – OPPA, OPLZZ).

 

V letech 2005 – 2014 dokázala Alfa Human Service svou profesionální prací v grantových řízeních získat a efektivně přerozdělit na pomoc potřebným 49 milionů Kč a tým Alfa Human Service pracoval s 3 500 klienty.

 

Veškeré dary i zisk z naší komerční činnosti (nabídka HR služeb) využíváme ve prospěch našich klientů.

 

V roce 2015 jsme například nově zprovoznili online poradnu s tématem Psychická stabilita. Důvodem byla především snaha o větší dostupnost našich konzultací pečujícím osobám.

 

Na vyžádání dárce lze kdykoli nahlédnout do účetnictví Alfa Human Service a předložit podrobné vyúčtování darované částky.

 

Přehled financování Alfa Human Service je potom každoročně zpracován ve výroční zprávě organizace, která je dostupná na webových stránkách Alfa Human Service.