PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ

PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431
Program
Operační program zaměstnanost (OPZ)
Donátor MPSV
Působnost Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Hradecký a Ústecký kraj

 

Tento projekt je realizován v období 1.7.2018 až 30.6. 2021 a financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Z toho důvodu jsou všechny aktivity pro klienty poskytovány bezplatně.

 

Prostřednictvím projektu nabízíme aktivity dlouhodobě pečujícím rodičům s mladistvými nebo dospělými dětmi se zdravotním postižením a neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniorní rodiče nebo nemocné partnery.

 

Cílem projektu je podpora dlouhodobě pečujících osob formou podpůrných služeb a specifického poradenstvízaměřeného na zvýšení informovanosti a dovedností pečujících a zmírnění jejich izolace, přetížení a sociálního znevýhodnění.

 

 

Základními aktivitami jsou:

  • Poradenství a terapie (přímá práce s klientem)
  • Pobyty rodin s mladistvými osobami se ZP
  • Edukace a nácviky úlevových technik
  • Informováníodborné i laické veřejnosti o problematice náročnosti péče o druhé v domácím prostředí (kontakty, workshopy, konference,
  • Publikovánítématu ve článcích a video rozhovorech na webu alfabet.cz

Cílové skupiny:

  • Neformální pečovatelé
  • Osoby se zdravotním postižením

Videorozhovory s pečujícími: