Miniškolka Alfík pro děti

Miniškolka Alfík je spolufinancována z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Reg. číslo projektu: CZ. 03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008477

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

 

 

Již od 1.9. 2016 Alfa H.S. provozuje na Jarově miniškolku Alfík pro děti zpravidla od 2 let. Miniškolka Alfík je otevřena každý pracovní den, od 8.00 do 15 hodin. Alfík je registrovanou dětskou skupinou MPSV.

Popis služby:

 

Alfík se zaměřuje na individuální výchovnou péči a na rozvoj schopností dítěte, jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Děti jsou pomocí her, čtení a venkovních aktivit připravovány na plynulé zapojení do systému předškolního vzdělávání (velké školky) a stejně tak si postupně zvykají na dětský kolektiv.

 

 

Proč Alfík?

  • Rodinné prostředí, ve kterém se Vaše dítě cítí jako doma
  • Individuální přístup – max. 6 dětí ve třídě
  • Vzdělávací přistup, který podporuje rozvoj právě Vašeho dítěte
  • Otevřeno od 8 do 15:00 hodin
  • Odbornost, kvalifikace a profesionalita jsou pro nás samozřejmostí

 

 

Jak služba probíhá:

Ve skupině je na jednu učitelku 6 dětí, ta má možnost přistupovat ke každému dítěti opravdu individuálně. Individuální přístup dodržujeme i v komunikaci s rodiči.

 

Přijímáme děti:

  • zpravidla od dvou do šesti let
  • s potřebou individuálního přístupu
  • s potřebou osamostatnění se v kolektivu

  Kde se služba poskytuje:

  • ALFA Centrum, Na Vrcholu 25, Praha 3

 

 

Cena služby:

 

Jedná se o dotovanou službu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, rodiče však platí pravidelný příspěvek, jehož výše závisí na frekvenci docházky dítěte. V případě potřeby hlídání dítěte po ukončení provozu školky (po 15 hod.) se vždy jedná o placenou službu, která se řídí platným ceníkem organizace.

 

Stravu dětem zajišťují rodiče. Pracovnice stravu dítěti ohřeje. Po celou dobu pobytu dítěte v DS Alfík mají děti k dispozici vodu, čaj či šťávu na pití. Je tak zajištěn plný pitný režim.

 

 

Kontakt:

 

722 913 207, e-mail: alfik@alfabet.cz

 

 

Dokument ke stažení

Kdo službu poskytuje

O děti se starají zkušené pracovnice Mgr. Hana Hrubá a Lenka Šornová-Novotná. Hana Hrubá se zároveň zaměřuje na logopedickou prevenci mladších předškolních dětí. Miniškolku provozuje nezisková organizace Alfa Human Service.

Mgr. Hana Hrubá

Mgr. Hana Hrubá

Lenka Novotná Šornová

Lenka Novotná Šornová