REALIZOVANÉ PROJEKTY

SEZNAM NAŠICH REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Od roku 2005 do roku 2010 realizovala Alfa Human Service projekty spolufinancované z ESF

 

Projekty byly zaměřené na podporu pečujících osob a jejich začlenění na trh práce. Celkem se do těchto vzdělávacích projektů zapojilo více jak 250 osob.

 

Další realizované projekty v období 2010-2016 jsou uvedeny v následujících samostatných rubrikách.