Alfa Human Service

Alfa Human Service (AHS) podporuje rodiče pečující o děti se zdravotním postižením a profesionály. Společným  cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič či dospělý. Formou konzultací, terapeutického poradenství, koučinku, supervize, vzdělávání a ergoterapie posilují pracovníci AHS psychickou stabilitu rodičů, snaží se předcházet syndromu vyhoření, zefektivnit komunikaci s okolím a posílit výchovný přístup k dětem se ZP.

 

Organizace Alfa Human Service vznikla v roce 2000. Je provozovatelem informačního portálu ALFABET, který je určen zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a odborníkům, kteří s nimi přicházejí v rámci péče do kontaktu.

 

Organizace působí v oblasti návazných služeb na registrované sociálních služby prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

 

Od roku 2005 Alfa realizuje projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem zaměřené na vzdělávání a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to zejména v důsledku dlouhodobé péče o závislého rodinného příslušníka. V souvislosti se zmíněnými projekty se Alfa kvalifikovala jako akreditovaná vzdělávací instituce MPSV od roku 2007 č. 2011/0521-I a MŠMT č. 13563/2011-25.

 

V současnosti nabízí Alfa akreditované programy převážně pro pečující osoby, které se starají o svého blízkého v domácím prostředí. Vzdělávací práci doplňuje terapeutické poradenství a koučování. 

Vize a poslání Alfy

Naším posláním je nabízet podporu a pomoc pečujícím rodičům a profesionálům se zaměřením na služby dětem, mladistvým a dospělým osobám, ohroženým sociálním vyloučením. Chceme pomáhat prostřednictvím vzdělávacích programů, poradenství a informací. Cílem je umožnit celé rodině žít plnohodnotným životem. Profesionálům chceme pomoci zvýšit jejich odbornost. Důraz klademe na respekt, porozumění a humanitu.

 

Naše vize je zaměřena na budování a provoz profesionální, komunitně otevřené organizace, která bude vytvářet, nabízet a poskytovat vzdělávací programy a služby rodičům a dalším pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Myslíme si, že se nám to daří. Při pohledu do našich výročních zpráv máte možnost posoudit sami!

Alfa Human Service nakládá s osobními údaji v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o  GDPR). Informační memorandum Alfa Human Service v celém jeho znění si můžete stáhnout zde: