Alfa Human Service

Alfa Human Service (AHS) podporuje pečující o děti se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné a seniorní rodiče.

Společným  cílem je psychicky stabilní rodič či dospělý i samostatnější osoba s handicapem.

 

Formou konzultací, terapeutického poradenství, koučinku, supervize a vzdělávání posilují pracovníci AHS psychickou stabilitu pečujících, snaží se předcházet syndromu vyhoření, zefektivnit komunikaci s okolím a posílit výchovný přístup k dětem se ZP.

 

Organizace Alfa Human Service vznikla v roce 2000. Je provozovatelem informačního portálu ALFABET, který je určen pečujícím, zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a odborníkům, kteří s nimi přicházejí v rámci péče do kontaktu.

 

Organizace působí v oblasti návazných služeb na registrované sociálních služby prostřednictvím vzdělávání a poradenství.

Vize a poslání Alfy

Naším posláním je nabízet podporu a pomoc pečujícím.

 

Důraz klademe na respekt, porozumění a humanitu.

 

Naše vize je zaměřena na budování a provoz profesionální, komunitně otevřené organizace, která bude vytvářet, nabízet a poskytovat vzdělávací programy a služby rodičům a dalším pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Myslíme si, že se nám to daří. Při pohledu do našich výročních zpráv máte možnost posoudit sami!

Alfa Human Service nakládá s osobními údaji v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o  GDPR). Informační memorandum Alfa Human Service v celém jeho znění si můžete stáhnout zde: