Tým Alfa Human Service tvoří skupina interních a externích pracovníků se specializací v oblastech poskytovaných služeb.

Alfa Human Service poskytuje vzdělávací a poradenské služby v následujících oblastech:

  • sociální práce
  • ergoterapie
  • psychoterapie
  • koučování a další.

Organizace má řadu dobrovolníků, kteří se podílejí zejména na doprovodných službách (např. asistence na pobytu rodičů s dětmi se ZP, přípravy herních programů apod.). Práce Alfy se řídí standardy kvality poskytování sociálních služeb a etickými kodexy jednotlivých profesních zastoupení.

Kmenoví pracovníci Alfa Human Service

Mgr. Martina Chmelová

statutární zástupce, metodička, kouč

V Alfě působí od jejího založení, nyní pracuje jako terapeutka, kouč a lektorka výukových programů. V roli terapeutky provází klienty těžkými osobními situacemi plynoucími z péče o své blízké v domácím prostředí, jako kouč a lektor pracuje převážně ve školství s vedením škol a zaměřuje se převážně na zvyšování manažerských dovedností, řízení, komunikaci a týmovou práci pracovníků školství. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: martina.chmelova@alfabet.cz

Mgr. Martina Chmelová

Lucie Štěpánková

statutární zástupce, ekonomka organizace

V Alfa působí od jejího založení na pozici finančního manažera ekonoma. Je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: lucie.stepankova@alfabet.cz

Lucie Štěpánková

Mgr. Petra Adámková

statutární zástupce, PR manažerka, konzultant pro komunikaci

V Alfě působí jako PR specialistka s dlouholetými zkušenostmi z oblasti PR a komunikace. Má na starosti komunikaci s novináři, širokou veřejností, tvorbu tiskových zpráv a komunikační podporu jednotlivých projektů realizovaných napříč organizací.

Je členkou kmenového týmu Alfy a zároveň se zapojuje do projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty jako odbornice na komunikaci a mentorka. Před čtyřmi lety přešla z komerční sféry do neziskového sektoru, kde se snaží zúročit své nabyté zkušenosti, které předává dál klientům.

E-mail: petra.adamkova@alfabet.cz

Mgr. Petra Adámková

Bc. Kristýna Padrtová

komunitní pracovník Alfa centra, koordinátor projektů a vzdělávacích aktivit

S Alfou spolupracuje již od roku 2006 a v současné době působí v organizaci v roli komunitního pracovníka Alfa centra. Koordinuje projekty pro pečující, vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory, poradenské individuální a skupinová setkávání pro ``neformální`` pečovatele. Spolupracuje při organizaci a realizaci psychorehabilitačních pobytů rodičů s dětmi se zdravotním postižením, na těchto pobytech působí jako pedagogicko- výchovný pracovník a podílí se na tvorbě programu pro děti i jejich rodiče. Vypomáhá také v dětské skupině ALFÍK, jako vychovatelka.

E-mail: kristyna.padrtova@alfabet.cz

Bc. Kristýna Padrtová

Bc. Lukáš Haupt

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ, KOMUNITNÍ PRACOVNÍK ALFA CENTRA

V Alfa centru působí od června 2018 jako koordinátor projektů zaměřených na neformální péči. Zabývá se síťováním a komunikací s neziskovými organizacemi, municipalitou a dalšími subjekty působícími v této oblasti. Spolupracuje při přípravě a organizací seminářů, kurzů a konferencí. V neposlední řadě pomáhá jako asistent při organizaci psychorehabilitačních pobytů rodičů s dětmi se zdravotním postižením nebo v dětské skupině Alfík.
E-mail: lukas.haupt@alfabet.cz

Lukáš Haupt

Ing. Petra Syrovátková

koordinátorka projektových aktivit, poradce v oblasti pracovního poradenství

V organizaci Alfa působí od roku 2010. V uplynulých období odpovídala v organizaci za hladké a efektivní fungování back office. Byla odbornou asistentkou vzdělávacích projektů projektů pro pečující osoby a v současné době je vedoucí týmu asistentů na psychorehabilitačních pobytech rodičů s dětmi se ZP. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: petra.syrovatkova@alfabet.cz

Ing. Petra Syrovátková

Mgr. Veronika Kocourová, MBA

ergoterapeutka, lektorka

S organizací Alfa spolupracuje od roku 2006. V současné době působí jako certifikovaná ergoterapeutka. V rámci Alfy odborně podporuje rodiče a jejich děti se zdravotním postižením v nácviku soběstačnosti a samostatnosti, metodicky vede práci s asistenty. Dále spolupracuje jako odborný garant projektu Alfabet.cz. Momentálně je na rodičovské dovolené.

E-mail: veronika.kocourova@alfabet.cz

Mgr. Veronika Kocourová

Alfík

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí učitelka v dětské skupině Alfík

V Alfě působí od roku 2015 nejprve jako učitelka v dětském koutku a od května 2016 jako hlavní učitelka v dětské skupině - miniškolce Alfík. V rámci Alfy pracuje s dětmi, připravuje vzdělávací plány pro dětskou skupiny, komunikuje s rodiči a připravuje programy pro samotné děti, který je přizpůsoben jejich individuálním potřebám. V současné době je členkou kmenového týmu Alfy.

E-mail: hana.hruba@alfabet.cz

Mgr. Hana Hrubá

Lenka Novotná Šornová

učitelka v dětské skupině Alfík

Od podzimu 2016 rozšířila učitelský tým dětské skupiny Alfík. Ve spolupráci s Hankou Hrubou vede děti podle připraveného programu dětské skupiny. Ve své vlastní praxi pracuje jako terapeut a kouč.

Lenka Novotná Šornová

Externí spolupracovníci

Mgr. Ivana Novotná

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Ivana je zkušená koučka jejíž backround je v Systemice a Gestaltu. Je schopná koučovat v angličtině. Je členkou ČAKO. Ivana pracovala do roku 2010 jako seniorní dramaturg a má více než 20 let zkušeností práce s vedením týmu a organizací Mezinárodního filmové festivalu Karlovy Vary. Její bohatá pracovní praxe v oblasti krizového řešení problémů a situací ji přivedla ke koučování. Krizové řízení je tedy oblast, ve které může velmi dobře podporovat právě klient(k)y našeho projektu Mateřství a rodičovství.

Více na: https://www.ivananovotna.cz

Mgr. Ivana Novotná

Ivana Pýchová

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu terapeutů. V rámci projektu Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele provází klienty náročnými životními situacemi, které bezprostředně souvisí s jejich rolí pečujícího o své blízké v domácím prostředí. Vychází z psychoterapeutického přístupu biosyntéza. Ráda s klienty objevuje jejich zdroje, vitalitu a kreativitu a provází je procesem znovunabývání vlastní síly a stability v životě.

Ivana Pýchová

Mgr. Radka Rajmonová

externí spolupracovnice Alfy

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Radka jako zkušená koučka používá celostní přístup Gestalt . V práci se jí hodí její zkušenosti z korporátního prostředí, ale také z osobního života. Je maminkou 3 dětí. Její praktické zkušenosti s organizací osobního a pracovního času jsou velkou devizou její koučovací práce.

Mgr. Radka Rajmonová

Jitka Géringová, PhD.

externí spolupracovnice Alfy

Učí na VŠ, poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe a je součástí týmu terapeutů Alfy. Vystudovala výtvarnou výchovu a výtvarné umění a má výcvik v arteterapii, výcvik v metodě Maitri Breathwork adokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kratších kurzů, zaměřených především na expresivní terapeutické přístupy, práci s klienty v náročných životních situacích a práci s traumatem.

Nabízí podporu dospělým i teenagerům v náročné životní nebo pracovní situaci. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje, jak pro ženy, tak pro smíšené skupiny, ve kterých propojuje tvůrčí techniky a práci s tělem a nabízí možnosti ke zkoumání přesahových témat.

Jitka Géringová, PhD.

Karel Šoral

externí spolupracovník Alfy, se kterou spolupracuje již několik let

Působí v týmu koučů a poradců projektu Mateřství a rodičovství je začátek cesty. Karel je zkušený kouč, akreditovaný v ČAKO. Jeho základ koučovací práce vychází z celostního Gestalt přístupu, je obohacen i o prvky somatického a systemického koučingu. Karel koučuje v korporátní prostředí a v neziskovém sektoru.

Karel je spolumajitelem úspěšné firmy a otcem dvou dětí. Z hlediska svých osobních a pracovních zkušeností přináší Karel do projektu Mateřství a rodičovství pohled muže.

Více na http://www.soral.cz/.

Karel Šoral

Bc. Slávka Štokingerová

externí spolupracovnice Alfy

V Alfě začala působit v roce 2018 jako ergoterapeut a koordinátor projektu pro neformální pečovatele v Západočeském kraji. Věnuji se ergoterapeutickému poradenství a nácvikům, které souvisí s rolí pečujícího o své blízké v domácím prostředí. V rámci činností Alfy se podílí na přípravě programu při pobytech a vede některé kreativní podpůrné činnosti. Zkušenosti má z dřívějšího zaměstnání se seniory a s vedením kreativních kroužků a kurzů pro ZŠ, různé organizace i širokou veřejnost.

Bc. Slávka Štokingerová

Milan Pavlíček

externí spolupracovník Alfy, kouč a terapeut

Svůj profesní život dělí mezí práci v HR (Human Relations) a svou vlastní koučovací a terapeutickou praxi. V koučování vychází z gestalt přístupu a baví ho experimenty, v terapii vychází z integrativního přístupu, kde se klientům snaží nabídnout terapii šitou na míru jejich potřebám.

Milan Pavlíček

Jan Řezáč

externí spolupracovník Alfy

V Alfě působí jako koordinátor projektu Podpora neformálně pečujících v Ústí nad Labem. Posledních 8 let pracuje s lidským tělem jako rolfterapeut v Praze a Ústí nad Labem. V této metodě má za sebou základní i navazující výcvik a další rozšiřující workshopy. Je absolventem pětiletého sebezkušenostního výcvik typu SUR s arteterapeutickým zaměřením. Pro Ligu otevřených mužů lektoruje kurzy Agrese je ok, Výchova bez násilí a Mužská cesta pro otce a syny. V současné době dokončuje výcvik v metodě Maitri Breathwork.

Jan Řezáč