PODPORUJÍ NÁS

Podporují nás

Velice děkujeme veškerým partnerům a dárcům za jejich pomoc!

 

Individuální dárci

  • Mgr. Zdena Lacková
  • Ing. Olga Marholová
  • MUDr. Hana Nováková
  • Stanislava Nováková
  • Mgr. Tereza Šimečková

číslo a název projektu Praha – Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175

 

číslo a název projektu Kraje – Podpora neformálních pečovatelů CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431