CO DĚLÁME

Nabídka služeb

V centru naší pozornosti stojí rodina s dítětem se speciálními potřebami. Klademe důraz na komplexní pochopení potřeb celé rodiny, proto poskytujeme služby všem subjektům, které s ní přicházejí do kontaktu – odborníkům ze zdravotnictví a sociálních služeb, pedagogickým pracovníkům, samotným rodičům a dětem.

 

Alfa nabízí široký sortiment služeb na vysoké odborné úrovni. Jako akreditovaná vzdělávací instituce MPSV (č. 2011/0521-I) a MŠMT (č. 13563/2011-25) poskytuje zejména akreditované vzdělávání v souladu s celoživotním vzděláváním dle zákona č.108/2006 Sb. formou jednodenních, dvoudenních i vícedenních kurzů, workshopů, seminářů a konferencí.

Alfa dále poskytuje sociální poradenství, pracovní poradenství, koučování v osobním i profesním životě, individuální ergoterapii a supervizi (individuální, skupinovou, týmovou).