Jak vystoupit z kruhu

Projekt Jak vystoupit z kruhu č. Cz.1.04/3.1.03/22.00101 byl realizován od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2010 se zaměřením na vzdělávání a podporu rodičů dětí se zdravotním postižením z Pardubického a Středočeského kraje z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Všechny aktivity projektu mohly být díky podpoře klientům poskytovány zdarma.
Pardubický kraj  Středočeský kraj 
Ambulantní práce - poradenství  (setkávání se ve Středisku rané péče v Pardubicích) Ambulantní práce v KLUBíčku Beroun formou 6-ti dvoudenních setkání (pátek-sobota)
Realizace dvou 7-mi denních pobytů rodičů a jejich dětí se ZP ve Střelských Hošticích Ambulantní práce pro rodiče dětí se ZP zařízení APLA (pravidelné týdenní setkání v rozsahu 2 hodin práce)

Zhodnocení projektu

Projekt Jak vystoupit z Kruhu byl realizován od 1.5 2009 do 31. 7. 2010 organizací Alfa Human Service. Celkové náklady projektu činily 1 672 650 Kč. Původní kapacita projektu pro 60 klientů byla překročena a celkem bylo podpořeno 117 osob (klientů služeb - dlouhodobě pečujících rodičů). Podpora byla realizována formou vzdělávacích kurzů se zaměřením na Prevenci syndromu vyhoření, Agresivitu a sexualitu dětí se ZP a Pomoc při vstupu na trh práce. V rámci projektu byla zahájena spolupráce se Somatopedickou společností, kdy jsme se podíleli na přípravě konference s názvem Mezioborová spolupráce v komplexní rehabilitaci osob s DMO, která proběhla 13. 11. 2009 v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 18. 5. 2010 proběhla kontrola projektu řídícího orgánu OP LZZ, která konstatovala, že projekt je řádně veden v souladu s pravidly pro příjemce a nevykazuje žádné nedostatky. Během doby trvání projektu byla natočena dokumentační reportáž z červnového pobytu rodičů a dětí ve Střelských Hošticích do pořadu Sama doma (ČT). Pořad bude odvysílán 10. 11. 2010, jako příklad dobré praxe využití peněz z ESF. Cíl projektu byl zcela naplněn. Z hodnocení účastníků vzdělávacích seminářů a poradenství plyne, že vzdělávání zaměřené na témata podpory psychické stability jsou pro rodiče potřebná. Mnoho z nich uvádělo, že cítí velkou a dlouholetou psychickou únavu, po dlouhé době se věnuje někdo jim. Vypracovala: Bc. Kristýna Padrtová, Dis.