Přátelská školka

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0058 byl realizován v období od 1.5.2010 do 30.4.2013.     Cíle projektu byly zaměřeny na vyhledávání a definici rozvojových potřeb mateřských školek a poskytnutí vzdělávacích programů učitelům a vedení předškolních zařízení.     Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky byly zaměřeny zejména na prevenci syndromu vyhoření, osobnostní rozvoj, manažerské dovednosti řídících pracovnic, komunikaci a práci v týmu, práci s heterogenitou dětských skupin s přihlédnutím k práci s dětmi z odlišných etnik a dětmi se zdravotním oslabením.     Program byl určen pro 18 předškolních zařízení z Pardubického a 18 ze Středočeského kraje.     Bližší informace: Závěrečná zpráva     Pokud máte zájem o podrobnější kontaktujte info@alfabet.cz