Školou bez překážek

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0130, jehož nositelem je Somatopedická společnost, o.s. a partnertnerem  Alfa Human Service, byl realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013. Tento projekt je hrazen z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu byla práce s žáky vykazujícími speciální vzdělávací potřeby. Na základě zkušeností předvybraných subjektů - 4 základních škol ze 4 regionů ČR (Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Pardubického kraje), byly identifikovány nejčastější problematické oblasti v práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování a monitorovány jejich vztahové sítě ve třídách a ve školách. Prostřednictvím výměny osobních zkušeností pedagogů byla navržena vhodná řešení problémových situací ve výuce těchto žáků, vytvořeny metodické materiály pro působení pedagogů ve třídách a jejich obsah ověřen v přímé práci s žáky pilotních škol a tříd. Pro zpracování metodiky byly využity prvky work-based-learning, tj. propojení praxe a teorie tak, že pedagog aplikuje teoretické poznatky ve své třídě přímo prostřednictvím tutora. Paralelně proběhlo síťování poskytovatelů pedagogických a poradenských služeb v regionu tak, aby zpracování metodiky optimálně zasáhlo potřebnou cílovou skupinu a došlo k jejímu aktivnímu propojení. K tomu bude využito on-line prostředí a cílená medializace problematiky. Alfa se účastnila spolupráce na projektu v oblasti práce s rodiči a při řešení technického zázemí projektu. Více informací na http://www.somspol.wz.cz/projektsbp.html