Vzdělávání a praxe

Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka č. CZ.04.3.07/2.2.01.1/2004 realizován v období od 7. 10. 2005 - 30. 9.  2007