Vzdělaná ředitelka – vzdělaný tým mateřské školy

Projekt Vzdělaná ředitelka - vzdělaný tým MŠ byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, partnerem projektu bylo Statutární město Pardubice.Projekt byl realizován od 9/2015 do 8/2016. Tento projekt nabídl ředitelkám a učitelkám mateřských škol účast na tuzemských a zahraničních stáží a několik odborných workshopů, jejichž cílem bylo získání a sdílení praktických zkušeností a zvýšení odborných kompetencí. Tuzemské stáže:
  • Pro 20 ředitelek mateřských škol v časovém rozsahu 1 týdne
  • Stáže byly zaměřeny na sdílení zkušenosti a praxi s vedením týmů s podporou mentora z mateřské školy certifikované v rámci projektu „Přátelská školka“
Odborné workshopy
  • Rozvoj efektivní komunikace, řešení konfliktů,
  • Techniky reflexe,
  • Posílení schopností rozhodování
Zahraniční stáže
  • 52 osob (ředitelek, zástupkyň, učitelek) se účastnilo zahraničních stáží v Německu, Holandsku a Švédsku v rozsahu 5 dní
  • Cíle zahraniční stáže byly zaměřeny na sdílení a výměnu příkladů dobré praxe
Výstupem projektu je příručka dobré praxe Vzdělávání v předškolních zařízení v Německu, Holandsku a Švédsku.   V případě zájmu o informace se obracejte na koordinátora projektu Jakuba Jaroše, jakub.jaros@alfabet.cz