Ambulantní poradenské centrum pro pražské rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Projekt Ambulantní poradenské centrum pro pražské rodiny s dětmi se zdravotním postižením byl realizován v období od 1.4. 2013 do 31.12. 2015 v Praze. Projekt byl v té době podpořen z prostředků MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí. Ambulantní poradenské centrum funguje již od 1.1. 2013 a poskytuje primárně své služby klientům z Prahy a středočeského kraje. Cíle projektu byly zaměřeny na podporu a pomoc rodičům dětí se zdravotním postižením v oblasti posilování rodičovských a výchovných kompetencí. Rodičům a jejich dětem byly v ambulantním centrum poskytovány služby
  • Poradenství/koučování (výchovné přístupy, podpora rodiče v náročných situací)
  • Ergoterapie (diagnostika, nácvik)
Poradenství a terapie byly poskytovány s finanční spoluúčastí klienta, přednášky a workshopy byly poskytovány zdarma.