Alfa – kontaktní komunitní centrum

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Projekt byl realizován od 1.4.2015 do 31.3.2016.
Cílem projektu „Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením“ bylo rozšíření kapacity služeb zaměřené na komplexní přístup k rodinnému systému dětí zdravotním postižením. Cíl projektu byl naplňován prostřednictvím skupinového akreditovaného vzdělávání pečujících rodičů, individuálními konzultacemi a koučinkem se zaměřením na podporu psychické stability a zvyšování výchovných kompetencí, dále tréninkem uvolňovacích a relaxačních technik, individuální prací s dětmi a rodiči.