Den pečujících a Den andělů

Kmotrou Dne pečujících, který letos poprvé připadl na 2. 10. se stala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská. Od bratrů kapucínů jsme se na benefičním koncertě zároveň dozvěděli, že tento den je i Dnem andělů (strážných)! To určitě není náhoda – děkujeme pečujícím, že jsou!!