Nový kurz: „Relaxační techniky pro zdraví“ již od ledna 2020 v Nové Trojce

Alfa otevírá od ledna 2020 pravidelná setkávání s psychoterapeutkou Mgr. Martinou Chmelovou, která jsou zaměřena na
podporu pečujících prožitkem a sdílením. Ve skupině se účastníci naučí základním prvkům psychohygieny, preventivním mechanismům předcházející syndromu vyhoření. Zároveň skupina působí jako svépomocná, kdy účastníci sdílí problémy, emoce, informace, zážitky apod.

Skupina se bude scházet každé úterý od 7. 1. do 19. 5. 2020 od 19.30 do 21:00 v Nové Trojce. (Jeseniova 519/19, 130 00 Praha 3 – Žižkov )

Cena za 1 setkání: 50,- Kč

Přihlašujte se prosím prostřednictvím rezervačního systému Nové Trojky zde.

Skupinová setkávání jsou podpořena v rámci Operačního programu zaměstnanost, projektu Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175.

Další informace se dozvíte také na stránkách v Nové Trojce nebo na našem Facebooku.