Relaxační odpoledne pro sebe pokračují! Od ledna do června 2020 v IC Zahrada. (V nouzovém stavu do odvolání přerušeny. )

Relaxační odpoledne v IC Zahrada pokračují i v roce 2020.

Od 16.3. 2020 až do odvolání přerušeny veškeré skupinové poradenské aktivity z důvodu nouzového epidemiologického stavu ČR.


Od ledna do června 2020 se budou účastníci setkávat 1x za měsíc ve čtvrtek, od 16h do 20h na adrese U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3.

Odpolední skupiny jsou zaměřeny na odpočinek, relaxaci, prevenci syndromu vyhoření s prvky arteterapie, sdílení zkušeností a povídání si s ostatními účastníky. Skupiny vede psychoterapeutka Mgr. Martina Chmelová.

Tato setkávání jsou v současné době zdarma a jsou podpořeny z projektu „Psychoterapeutická podpora, edukace, a specifické poradenství pro neformální pečovatele č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175, financovaného z Evropského sociální fondu, z operačního programu zaměstnanost.

Termíny setkávání:
30. 1. 2020, 13.2. 2020, 28.3. a 25.4. 202 (sobota od 13h – 20h ), 21.5., 11.6. 2020 – čtvrtek 16h – 20h

Podmínkou účasti na skupině není pravidelná docházka. Je nutná registrace na emailu: kristyna.padrtova@alfabet.cz, nebo na tel. 722 913 207.

Zastavte se na chvíli ve svém běžném shonu a udělejte si chvilku pro sebe a užijte si své odpoledne!