Informace ohledně roušek

Sociální odbor MHMP bude distribuovat ochranné pomůcky do zařízení sociálních služeb.
Co se týká pečujících v domácím prostředí, ať se ti, kteří potřebují z důvodu péče ochránit, obrací ve velkých městech (a v Praze) na krajské sociální odbory, které monitorují a budou koordinovat distribuci ochranných prostředků. V menších městech ať se pečující obrátí na svoji obec, která může komunikovat po linii veřejné zprávy.