Mgr. Veronika Kocourová

Vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navazující magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizací na FHS UK. Je registrovaným nelékařským zdravotnickým pracovníkem – s možností vykonávání odborné praxe bez odborného dohledu a členkou České asociace ergoterapeutů.

 

S organizací Alfa Human Service spolupracuje od roku 2006. Působila jako asistentka projektů, redaktorka portálu www.alfabet.cz a lektorka vzdělávacích akreditovaných kurzů. Od roku 2010 působí v roli manažera projektů ESF. V rámci psychorehabilitačních pobytů vede individuální ergoterapii s dětmi se zdravotním postižením, dále jako koterapeut spolupracuje na vybraných tématech v práci s  rodičovskou skupinou, participuje jako odborný garant a manažer projektu Alfabet.cz

 

 

Kurzy a další vzdělání

 

2013

 • akreditované vzdělávání dle vyhl. 423/2004 a 4/2010 „Hodnocení funkčního pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením“
 • APSS ČR „Setkání republikové sekce ambulantních služeb“ (6 hod)

 

2012

 • květen/červen Human Recourses in healthcare and social care – Finland, Lahti
 • Akreditovaný kurz „Medical kinesiotaping koncept“ (16 hod)
 • prosinec 2012, Port De Bras® – basic
 • Akreditovaný kurz „Bezpečná manipulace s nemohoucí osobou“ (6 hod)

 

2011

 • Sociální šetření (4 hod)
 • Příspěvek na péči (4 hod)

 

2010

 • Akreditovaný kurz „Mediace“ (28 hod)
 • Akreditovaný kurz „Etika v sociálních službách“ (12 hod)
 • Akreditovaný kurz „Řešení konfliktů a vyjednávání“ (12 hod)
 • Akreditovaný kurz „Komunikační dovednosti při práci s klientem“ (12 hod)

ergoterapeutka, lektorka