Bc. Kristýna Padrtová

S Alfou spolupracuje již od roku 2006 a v současné době působí v organizaci v roli komunitního pracovníka Alfa centra. Koordinuje projekty pro pečující, vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory, poradenské individuální a skupinová setkávání pro „neformální“ pečovatele. Spolupracuje při organizaci a realizaci psychorehabilitačních pobytů rodičů s dětmi se zdravotním postižením, na těchto pobytech působí jako pedagogicko- výchovný pracovník a podílí se na tvorbě programu pro děti i jejich rodiče. Vypomáhá také v dětské skupině ALFÍK, jako vychovatelka.

E-mail: kristyna.padrtova@alfabet.cz

komunitní pracovník Alfa centra, koordinátor projektů a vzdělávacích aktivit