Our Causes

Alfa – kontaktní komunitní centrum

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Projekt byl realizován od 1.4.2015 do 31.3.2016. Cílem projektu „Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením“ bylo rozšíření kapacity služeb zaměřené na komplexní přístup k rodinnému systému dětí zdravotním postižením. Cíl projektu byl naplňován prostřednictvím skupinového akreditovaného vzdělávání pečujících […]

Read More

Ambulantní poradenské centrum pro pražské rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Projekt Ambulantní poradenské centrum pro pražské rodiny s dětmi se zdravotním postižením byl realizován v období od 1.4. 2013 do 31.12. 2015 v Praze. Projekt byl v té době podpořen z prostředků MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí. Ambulantní poradenské centrum funguje již od 1.1. 2013 a poskytuje primárně své služby klientům z Prahy a […]

Read More

Vzdělaná ředitelka – vzdělaný tým mateřské školy

Projekt Vzdělaná ředitelka – vzdělaný tým MŠ byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, partnerem projektu bylo Statutární město Pardubice.Projekt byl realizován od 9/2015 do 8/2016. Tento projekt nabídl ředitelkám a učitelkám mateřských škol účast na tuzemských a zahraničních stáží a několik odborných workshopů, jejichž cílem bylo získání a sdílení praktických zkušeností a zvýšení […]

Read More

Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením

Projekt Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením č. CZ.1.04/3.1.02/86.00080 byl realizován od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2015 ve třech krajích ČR – Plzeňském, Pardubickém a Středočeském. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cíl projektu byly zaměřeny na posílení pečujících rodičů v oblasti psychické […]

Read More

Alfa – silná nezisková organizace

Projekt Alfa – silná nezisková organizace č. CZ. 2.17/2.1.00/36230 je realizován v období od 1. 6. 2013 do 30. 12. 2014 v Praze. Projekt je podpořen z prostředků ESF (Operační program Praha Adaptabilita a Magistrátu hl. města Prahy). Cíle projektu byly zaměřeny na tvorbu a realizaci fundraisingového plánu a jeho zakomponování do procesů řízení a chodu organizace, dále na vzdělávání týmu organizace […]

Read More

Školou bez překážek

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/14.0130, jehož nositelem je Somatopedická společnost, o.s. a partnertnerem  Alfa Human Service, byl realizován od 1.4.2010 do 31.3.2013. Tento projekt je hrazen z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu byla práce s žáky vykazujícími speciální vzdělávací potřeby. Na základě zkušeností předvybraných subjektů – 4 základních škol ze 4 regionů ČR (Středočeského, Ústeckého, […]

Read More